Sfaturi Practice

Pasaportul pentru cai, un document obligatoriu (I)

Orice cal din Uniunea Europeană trebuie să aibă paşaport, indiferent de vârstă, de origine sau de rasă. Documentul este de fapt o carte de identitate absolut necesară atât în România cât şi în afara graniţelor sale. Practic, fără acest act, un proprietar nu-şi poate scoate din ţară animalul nici pentru competiţii, şi nici pentru alte scopuri.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, paşaportul pentru cai a devenit un document obligatoriu, deţinerea sa fi ind prevăzută printr-o serie de acte normative. Astfel, potrivit Ordinului Ministerului Agriculturii nr. 502/ 2006, privind aprobarea Procedurii şi modul de identificare şi înregistrare a ecvideelor şi Ordinul ANSVSA, nr. 3311/2006, care armonizează de fapt directivele Comisiei Europene (Directiva 90/426/CEE şi Decizia 93/623/CEE), paşaportul este un act oficial, un fel de “carte de indentitate” sau “buletin”, şi este eliberat de Autoritatea Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie.

Paşaportul se eliberează numai după ce calul a fost idendifi cat cu microcip, montarea acestuia, la gâtul animalului, fi ind efectuată gratuit de către Autoritatea Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie.

P: www.proferma.ro produse profesionale pentru fermieri! La noi găsești articole potcovitfraie si capestre, dar și hrană pentru oi si capre.

Ce conţine paşaportul
Paşaportul conţine în primul rând numele proprietarului calului şi apoi al animalului, data naşterii acestuia, sexul, ţara de origine, culoarea, numărul de pe microcip, originea mamei şi a tatălui, semne de identifi care, dar şi câteva cerinţe de sănătate de bază. În ceea ce priveşte caii folosiţi în competiţii, este obligatorie menţionarea naţionalităţii acestora şi a proprietarului.

În cazul schimbării proprietarului, paşaportul trebuie să fi e imediat depus la organizaţia sau autoritatea care l-a eliberat, cu numele şi adresa noului proprietar, pentru a-i fi transmis acestuia imediat după înregistrare.

De asemenea, în cazul în care calul are mai mulţi proprietari sau aparţine unei asociaţii, în paşaport trebuie să fi e înscrise numele şi naţionalitatea persoanei care răspunde de cal. Dacă proprietarii au naţionalităţi diferite, în paşaport trebuie să se precizeze naţionalitatea calului.

Totodată, în cazul în care Federaţia Internaţională Ecvestră aprobă închirierea unui cal de către o federaţie naţională – în speţă Federaţia Ecvestră Română – detaliile acestei tranzacţii trebuie să fie înregistrate de federaţia ecvestră naţională respectivă. Potrivit legii, identitatea calului trebuie să fie controlată de fiecare dată când legile şi reglementarile impun acest lucru.

De asemenea, în paşaport trebuie trecute inclusiv toate vaccinările la care a fost supus calul dar şi rezultatele oricărui control efectuat de către un medic veterinar pentru o boală transmisibilă. Afecţiunea – în cazul în care a fost vorba de aşa ceva – trebuie să fie înregistrată clar şi în amănunt de către medicul veterinar care reprezintă autoritatea care solicită controlul.

P: www.proferma.ro produse profesionale pentru fermieri! La noi găsești hranitoare pentru capreaccesorii pentru muls, dar și incubatoare pentru pui.

Articolul Anterior Următorul Articol

S-ar putea să-ți placă și