Abonare Newsletter

Confidentialitate CalulMeu.ro

SC Profimedia SRL este proprietarul acestui site, beneficiind de toate drepturile legale conferite de calitatea de proprietar. SC Profimedia respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către utilizatorii săi, inclusiv a datelor cu caracter personal, conform acestei politici de confidențialitate.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, calulmeu.ro va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale utilizatorilor.

Site-ul calulmeu.ro poate conține linkuri spre alte website-uri. Site-urile accesate astfel pot avea o politică de confidențialitate diferită față de cea expusă în acest document.

Modificarea politicii de confidențialitate

Calulmeu.ro își rezervă dreptul de a modifica prezentul acord în conformitate cu legile în vigoare, fără notificarea utilizatorilor și fără îndeplinirea altor formalități în prealabil. Politica de confidențialitate publicată pe site este întotdeauna forma valabilă a acesteia.

Logare Utilizatori

Facebook

Parteneri